allefolders.nl

Door onze krachten te bundelen is het gelukt om in mei 2016 een goed werkend platform in de lucht te brengen. Allefolders.nl groeit gestaag en is door de overzichtelijkheid het hoogst gewaardeerde folderplatform. Daarbij komt: de totale investering per retailmerk wordt geïnvesteerd in het platform, het is dus geen verdienmodel. Zo houden we de kosten beheersbaar en houden grip op de groei.

Meer weten?

Ga naar de website: https://www.allefolders.nl

Of download de app via: Google Play of App store

Lid worden van de vereniging?

Het Retail Media Initiatief is een vereniging exclusief voor en door retailers. Inmiddels 80 grote en middelgrote retailers samen op het gebied van media.

Sluit je aan

Mediapartner: RETAILTRENDS